Lägerområdet omfattar c:a 19 000 kvadratmeter åkermark och gränsar till Smårissjönoch Dömleån.
Här finns bra kanotvatten och slalombacke inom gångavstånd. Området rymmer med lätthet 100 personer. I nära anslutning till lägerområdet finns en sanitetsbyggnad.
Den innehåller dels två skilda toalett-tvätt-duschenheter, dels en handikapptoalett.