Värmlands scoutgård, tidigare kallad Solbergsgården, beboddes förr av smedsläkten Solberg. Sex smedfamiljer bodde samtidigt i huset. Tillsammans var de c:a 25 personer.
På Dömle fanns då en ganska stor stångjärnssmedja. De sålde
sitt stål framför allt till England och Skottland. Stålet fraktades på pråmar från Dömle söderut. När ett vattenfall skulle passeras fick man lasta om till hästkärra och tillbaka till pråmen. Väl framme i Karlstad lastades stålet om till större båtar som gick till olika Europeiska hamnar. Så småningom blev konkurrensen från Uddeholm och de andra
stora bolagen för stor och c:a 1890 lades stångjärnssmedjan på Dömle ned. Det var den tidens strukturrationalisering.
År 1952 kom Solbergsgården att bli Värmlands Scoutgård. Detta genom en donation från Bertil Runestam till Värmlands Scoutdistrikt.
Gården administreras av en stiftelse.